عداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 100
تعداد نویسندگان 247
تعداد مشاهده مقاله 201,894
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 67,628
نسبت مشاهده بر مقاله 2018.94
نسبت دریافت فایل بر مقاله 676.28
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 358
تعداد مقالات رد شده 181
درصد عدم پذیرش 51
تعداد مقالات پذیرفته شده 101
درصد پذیرش 28
زمان پذیرش (روز) 214
تعداد پایگاه های نمایه شده 12
تعداد داوران 169

پیرو جلسه کمیسیون مورخ 18/5/96 بر اساس نامه شماره 139991/18/3 با اعطای اعتبار علمی - پژوهشی به نشریه اقتصاد شهری با صاحب امتیازی دانشگاه اصفهان موافقت گردید. هدف این مجله، فراهم آوردن زمینه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع، ارتقاء و توسعه دانش، فراهم آوردن زمینه انتشار و توزیع اطلاعات در زمینه اقتصاد شهری میباشد. نشریه اقتصاد شهری در حوزه های زیر به انتشار مقالات اقدام می نماید:

جامعه شناسی شهری، اقتصاد حمل و نقل شهری، اقتصاد مالی شهری، اقتصاد محیط زیست شهری، تحلیل فضایی و GIS، اقتصاد مسکن و املاک، اقتصاد و مدیریت بحران شهری، اقتصاد شهری و منطقه ای و سایر بخش های مرتبط.

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 8، خرداد 1402 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان