عداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 88
تعداد نویسندگان 221
تعداد مشاهده مقاله 148,071
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 51,838
نسبت مشاهده بر مقاله 1682.63
نسبت دریافت فایل بر مقاله 589.07
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 338
تعداد مقالات رد شده 179
درصد عدم پذیرش 53
تعداد مقالات پذیرفته شده 88
درصد پذیرش 26
زمان پذیرش (روز) 206
تعداد پایگاه های نمایه شده 10
تعداد داوران 140

پیرو جلسه کمیسیون مورخ 18/5/96 بر اساس نامه شماره 139991/18/3 با اعطای اعتبار علمی - پژوهشی به نشریه اقتصاد شهری با صاحب امتیازی دانشگاه اصفهان موافقت گردید. هدف این مجله، فراهم آوردن زمینه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع، ارتقاء و توسعه دانش، فراهم آوردن زمینه انتشار و توزیع اطلاعات در زمینه اقتصاد شهری میباشد. نشریه اقتصاد شهری در حوزه های زیر به انتشار مقالات اقدام می نماید:

جامعه شناسی شهری، اقتصاد حمل و نقل شهری، اقتصاد مالی شهری، اقتصاد محیط زیست شهری، تحلیل فضایی و GIS، اقتصاد مسکن و املاک، اقتصاد و مدیریت بحران شهری، اقتصاد شهری و منطقه ای و سایر بخش های مرتبط.

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 11، شهریور 1401 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان