آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 243
تعداد پذیرش 46
تعداد عدم پذیرش 119

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 43
تعداد مشاهده مقاله 43681
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 21968
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
متوسط زمان داوری 57 روز
متوسط زمان پذیرش 342 روز
درصد پذیرش 19 %