نکات بسیار مهم در زمان ارسال مقاله:

1- فایل چکیده انگلیسی، مشخصات نویسندگان به صورت فارسی و انگلیسی و فایل اصل مقاله(همراه با چکیده فارسی) به صورت جداگانه ارسال شوند. لازم به ذکر است که از نامگذاری فایل ها با نام نویسندگان مقاله خودداری شود.

2- نام و مشخصات نویسندگان در فایل اصل مقاله درج نگردد.

3- بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، مقالاتی قابل بررسی هستند که هیات علمی نویسنده مسئول مقاله باشد مگر اینکه در گروه مولفان هیچ عضو هیات علمی مشارکت نداشته باشد.

4- در تکمیل فرم برخط (انلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلا از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

5- تمامی نویسندگان از طریق ایمیلی که زمان ارسال مقاله از ایشان درج می گردد می توانند فرایند داوری را به صورت برخط  (در باکس نویسنده همکار) پیگیری نمایند اما صرفا نویسنده مسئول می تواند نسبت به پرداخت هزینه، ارسال نسخه بازنگری شده و دیگر مکاتبات اقدام نماید.

6- تعداد مقالات منتشره از هر مولف (به عنوان نویسنده مسئول یا نویسنده همکار) در یک دوره( سال) نشریه حداکثر یک مقاله است.

7- در صورتیکه نویسندگان محترم مقاله ای در نشریه در دست بررسی دارند، قبل از تعیین تکلیف مقاله نسبت به ارسال مقاله بعدی اقدام ننمایند.

8- در صورت پذیرش مقاله قبلی ارسال شده توسط نویسندگان نیز 6 ماه فاصله تا ارسال مقاله بعدی ضروری است.

9- در صورت درخواست بازنگری مقاله، فایل پاسخ به داوران بارگزاری گردد. همچنین تغییرات مورد نظر داوران در متن به صورت هایلایت درآیند.

10- در صورت عدم رعایت اصول اخلاقی نشر و موارد مصداق تخلف علمی مانند ارسال همزمان به نشریات دیگر یا کپی برداری بسته به مورد در سه سطح و روش زیر برخورد خواهد شد:

 الف) تذکر به نویسنده مسئول مقاله ب)محرومیت از ارسال مقاله به نشریه به مدت مشخص ج) اطلاع به سازمان متبوع نویسنده مسئول مقاله

 

هزینه های دریافتی:

 قابل ذکر است مبلغ یک میلیون ریال بعد از بررسی اولیه سردبیر و قبل از ورود به فرایند داوری جهت هزینه های ارزیابی و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بعد از پذیرش مقاله و جهت هزینه انتشار از نویسنده مسئول دریافت می گردد. این مبالغ به صورت برخط دریافت می گردد و ممکن است بر اساس مصوبات دانشگاه اصفهان تغییر نماید.

 

11- نویسندگان گرامی لطفا چکیده انگلیسی مقاله خود را قبل از ارسال به نشریه در سامانه گرامرلی بررسی نمایید. 

 

مقاله شما باید به طور دقیق بر اساس شیوه نگارش این نشریه تدوین شده باشد. همچنین فایل تعارض منافع را تکمیل و در بخش فایل تعارض منافع فراگذاری نمایید. فرم تعهد در قالب چک لیست در فرآیند ارسال مقاله از نویسندگان دریافت می گردد.

 برای دریافت شیوه‏ نامه نگارش مقاله کلیک کنید.

  فایل تعارض منافع