راهنمای نویسندگان

 

نکات بسیار مهم در زمان ارسال مقاله:

1- فایل چکیده انگلیسی، مشخصات نویسندگان به صورت فارسی و انگلیسی و فایل اصل مقاله(همراه با چکیده فارسی) به صورت جداگانه ارسال شوند. لازم به ذکر است که از نامگذاری فایل ها با نام نویسندگان مقاله خودداری شود.

2- نام و مشخصات نویسندگان در فایل اصل مقاله درج نگردد.

3- بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، مقالاتی قابل بررسی هستند که هیات علمی نویسنده مسئول مقاله باشد .

4- در تکمیل فرم برخط (انلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلا از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

5- تمامی نویسندگان از طریق ایمیلی که زمان ارسال مقاله از ایشان درج می گردد می توانند فرایند داوری را به صورت برخط  (در باکس نویسنده همکار) پیگیری نمایند اما صرفا نویسنده مسئول می تواند نسبت به پرداخت هزینه، ارسال نسخه بازنگری شده و دیگر مکاتبات اقدام نماید.

6- تعداد مقالات منتشره از هر مولف (به عنوان نویسنده مسئول یا نویسنده همکار) در یک دوره( سال) نشریه حداکثر یک مقاله است.

7- در صورتیکه نویسندگان محترم مقاله ای در نشریه در دست بررسی دارند، قبل از تعیین تکلیف مقاله نسبت به ارسال مقاله بعدی اقدام ننمایند.

8- در صورت پذیرش مقاله قبلی ارسال شده توسط نویسندگان نیز 6 ماه فاصله تا ارسال مقاله بعدی ضروری است.

9- در صورت درخواست بازنگری مقاله، فایل پاسخ به داوران بارگزاری گردد. همچنین تغییرات مورد نظر داوران در متن به صورت هایلایت درآیند.

10- در صورت عدم رعایت اصول اخلاقی نشر و موارد مصداق تخلف علمی مانند ارسال همزمان به نشریات دیگر یا کپی برداری بسته به مورد در سه سطح و روش زیر برخورد خواهد شد:

 الف) تذکر به نویسنده مسئول مقاله ب)محرومیت از ارسال مقاله به نشریه به مدت مشخص ج) اطلاع به سازمان متبوع نویسنده مسئول مقاله

 11- نویسندگان گرامی لطفا چکیده انگلیسی مقاله خود را قبل از ارسال به نشریه در سامانه گرامرلی بررسی نمایید. 

 

هزینه های دریافتی:

احتراما از تاریخ 1401/02/10 هزینه بررسی و پذیرش از نویسندگان دریافت نمی گردد .

مولف گرامی مقاله شما باید به طور دقیق بر اساس شیوه نگارش این نشریه تدوین شده باشد. همچنین فایل تعارض منافع، تعهدنامه و فرم واگذاری حق انتشار مقاله را تکمیل و در بخش فایل تعارض منافع و تعهدنامه فراگذاری نمایید. 

 برای دریافت شیوه‏ نامه نگارش مقاله کلیک کنید. ( شیوه رفرنس دهی بر مبنای APA است که مثال های آن در شیوه نامه ذکر شده است). فایل راهنمای  APA 

  فایل تعارض منافع

فایل تعهدنامه

فرم کپی رایت (توافق نامه انتشار)

 "در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد."

نشریه اقتصاد شهری از نرم‌افزار مشابه‌یاب سمیم نور برای بررسی تکراری نبودن مقالات استفاده می‌کند. لازم به ذکر است مقالات با بیش از 10 درصد همانندی با نظر سردبیر قابل بررسی نیستند.