مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل بازتاب نابرابری‌های فضایی محلات منطقه 2 شهر تهران
بررسی و تحلیل بازتاب نابرابری‌های فضایی محلات منطقه 2 شهر تهران

احمد پور احمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهرام چرخان

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22108/ue.2022.126996.1174

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، سنجش نابرابری فضایی در منطقه 2 شهر تهران است که با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، رتبه‌بندی محلات و بررسی نابرابری فضایی محلات رسمی و غیررسمی و تحلیل فضایی نابرابری‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی پویایی‌های همگرایی باشگاهی قیمت در بازار مسکن (مورد مطالعه: شهر تهران)
بررسی پویایی‌های همگرایی باشگاهی قیمت در بازار مسکن (مورد مطالعه: شهر تهران)

روزبه بالونژادنوری؛ مژگان رفعت میلانی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22108/ue.2022.133675.1211

چکیده
  هدف مقاله حاضر، تجزیه و تحلیل پویایی‌های همگرایی باشگاهی قیمت‌ مسکن در مناطق مختلف شهر تهران است. برای این منظور از روش آزمون رگرسیون Log t و داده‌های قیمت در دو بازه زمانی عدم جهش قیمت (1396-1391) و بروز جهش ...  بیشتر
مقاله کاربردی
اقتصاد سیاسی و مدیریت یکپارچه حریم منطقه کلان‌شهری تهران
اقتصاد سیاسی و مدیریت یکپارچه حریم منطقه کلان‌شهری تهران

رحیم سرور؛ بهروز درویش؛ محمدعلی خلیجی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، صفحه 27-40

https://doi.org/10.22108/ue.2022.134331.1220

چکیده
  حریم شهرها محل پیوند و سازمان‌یابی فضایی نیروها و فرایندهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی و شکل‌دهندة روابط و جریان‌های مختلف و متنوع انسان و محیط بر نظام سیاسی حاکم هستند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی فضایی اثر قیمت زمین مسکونی بر نرخ اجاره‌بهای مسکن در استان‌های ایران
بررسی فضایی اثر قیمت زمین مسکونی بر نرخ اجاره‌بهای مسکن در استان‌های ایران

نرجس اسدی؛ جهانگیر بیابانی؛ محسن مهرآرا

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22108/ue.2022.134129.1219

چکیده
  در دهه‌های اخیر بازار اجاره مسکن ایران با افزایش قیمت زمین و نرخ اجاره مسکن شاهد چهره متفاوتی بوده است؛ به‌طوری‌که آهنگ رشد اجاره‌بها قدری فراتر از افزایش قیمت مسکن بوده است؛ ازاین‌رو، در مقاله حاضر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مولفه‏ های شهر کارآفرین
مولفه‏ های شهر کارآفرین

سهراب دل انگیزان؛ فرزانه نوری؛ مهدی طلایی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، صفحه 57-70

https://doi.org/10.22108/ue.2022.135248.1235

چکیده
  شهر کارآفرین سیستمی یکپارچه متشکل از اجزای مختلفی است که در آن هر جزء به دقت طراحی و پیش‌بینی شده است و به درستی کار می‌کند. شناسایی این اجزا به دو شیوه صورت می‌گیرد: بر مبنای نظر متخصصان، صاحب‌نظران ...  بیشتر