تعیین شاخص‌های شهر خلاق و رتبه‌بندی کلان‌شهرهای ایران براساس معیارهای شهر خلاق: با استفاده از روش تاپسیس اصلاح‌شده
تعیین شاخص‌های شهر خلاق و رتبه‌بندی کلان‌شهرهای ایران براساس معیارهای شهر خلاق: با استفاده از روش تاپسیس اصلاح‌شده

سهراب دل انگیزان؛ زهرا دهقان شبانی؛ آزاد خانزادی؛ محمد سعید ذبیحی دان

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22108/ue.2018.107566.1036

چکیده
  شهرها و منطقه‌های خلاق رشد اقتصاد کشور را باعث می‌شوند. نظریه‌های مختلفی دربارﮤ ارتباط بین خلاقیت در شهرها و منطقه‌ها و رشد اقتصادی شهرها و منطقه‌ها مطرح شده است؛ ازجمله این نظریه‌ها باید به نظرﻳﮥ ...  بیشتر
شناسایی مؤلفه‌های مؤثر در تقاضا برای سفر به مقاصد گردشگریِ فرهنگی‌تاریخی (نمونه‌پژوهی: اصفهان)
شناسایی مؤلفه‌های مؤثر در تقاضا برای سفر به مقاصد گردشگریِ فرهنگی‌تاریخی (نمونه‌پژوهی: اصفهان)

محمد زاهدی؛ نعمت اله اکبری؛ مصطفی عمادزاده؛ رحمان خوش اخلاق؛ بهرام رنجبریان

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22108/ue.2018.79476.0

چکیده
  کارگزاران مقاصد گردشگری علاقه‌مندند دریابند گردشگران در انتخاب این مقاصد از چه عواملی تأثیر می‌پذیرند. در الگوهای اقتصادی متعارف که تقاضای سفر را بررسی کرده‌اند عواملی همچون سطح درآمد در سرزمین مبدأ، ...  بیشتر
تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی: رویکرد الگوی رگرسیون انتقال ملایم
تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی: رویکرد الگوی رگرسیون انتقال ملایم

ابوالقاسم گل خندان؛ محمد علیزاده

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 43-58

https://doi.org/10.22108/ue.2018.103861.1023

چکیده
  مطاﻟﻌﮥ حاضر اثرگذاری غیرخطی شهرنشینی را بر مخارج بخش عمومی (دولت)، در ایران طی سال‌های 1339تا1393 بررسی کرده است. به این منظور از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)، در حکم یکی از برجسته‌ترین الگوهای تغییر ...  بیشتر
تحلیل اثر اقتصاد نفت‌پایه، انتظارات و چرخۀ ادواری عرضه بر قیمت مسکن کلان‌شهرهای منتخب ایران (1379-1394)
تحلیل اثر اقتصاد نفت‌پایه، انتظارات و چرخۀ ادواری عرضه بر قیمت مسکن کلان‌شهرهای منتخب ایران (1379-1394)

شهرام معینی؛ سید حسین میرجلیلی؛ سیده مهسا منیری

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22108/ue.2018.107822.1044

چکیده
  مسکن یکی از نیازهای اساسی جوامع، کالایی فاقد جانشین و دارای نقش سرمایه‌ای تلقی می‌شود و بخش مسکن، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ملی در تمامی کشورهاست. ارتباط و پیوند گستردۀ این بخش با سایر بخش‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعیین ترکیب بهینۀ مستأجر در مراکز خرید با لحاظ اثرات خارجی بین‌فروشگاهی مطالعۀ موردی: اصفهان سیتی‌سنتر
تعیین ترکیب بهینۀ مستأجر در مراکز خرید با لحاظ اثرات خارجی بین‌فروشگاهی مطالعۀ موردی: اصفهان سیتی‌سنتر

ناصر یارمحمدیان؛ رزیتا مویدفر؛ فاطمه شریفی رنانی؛ رضا نصر اصفهانی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 75-96

https://doi.org/10.22108/ue.2018.112250.1075

چکیده
  توسعۀ مراکز خرید در شهرها موجب پدیدآمدن مسئله‌ای برای توسعه‌دهندگان آن می‌شود. آن مسئله، ترکیب بهینۀ فروشگاه‌ها در مراکز خرید است. هم‌جواری فروشگاه‌های مشابه و متنوع برای هر کاربر باعث افزایش جذابیت ...  بیشتر
الگوی سنجش تأثیر ساختار شکست ریسک بر اهداف پروژه‌های عمرانی شهرداری اصفهان با رویکرد معادلات ساختاری
الگوی سنجش تأثیر ساختار شکست ریسک بر اهداف پروژه‌های عمرانی شهرداری اصفهان با رویکرد معادلات ساختاری

امیرحسین نادعلی جلوخانی؛ سید رسول آقا داوود؛ مهدی کرباسیان؛ عبدالمجید عبدالباقی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 97-116

https://doi.org/10.22108/ue.2018.112027.1071

چکیده
  امروزه شیوۀ درست مدیریت ریسک پروژه‌ها یکی از مهم‌ترین گام‌های مدیریت پروژه در سازمان‌های پروژه‌محور است؛ ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر تببین مدل تأثیر ابعاد مختلف مؤلفه‌های ساختار شکست ریسک بر اهداف ...  بیشتر