مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ مالیات بر مسکن‌های خالی در اقتصاد ایران: رویکرد مدل‌سازی تشریحی ساختاری (ISM)
شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ مالیات بر مسکن‌های خالی در اقتصاد ایران: رویکرد مدل‌سازی تشریحی ساختاری (ISM)

مهدی رضوی؛ حجت ایزدخواستی؛ وحیده دستجردی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1399، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2021.128202.1184

چکیده
  مسکن‌های خالی یکی از مهم‌ترین اشکال سوداگری در بخش مسکن است که صاحبان مسکن‌های مازاد با انگیزه‌های سوداگری از عرضة آنها خودداری می‌کنند. این امر باعث نوسانات قیمت مسکن و بالارفتن نرخ مسکن‌های خالی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحقق ساختار فضایی مطلوب شهری با ایجاد هسته‌های جدید (مورد مطالعه: شهر اهواز)
تحقق ساختار فضایی مطلوب شهری با ایجاد هسته‌های جدید (مورد مطالعه: شهر اهواز)

محمود آروین؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1399، صفحه 19-34

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2021.125334.1163

چکیده
  ساختار چندهسته‌ای با کالبد، اقتصاد و وضعیت شهرهای کنونی به‌خصوص کلان‌شهرها تناسب بیشتری دارد. این ساختار به مفهوم عدالت در برنامه‌ریزی شهری و اقتصاد شهری در شهر نزدیک‌تر است. در شهرهای چندهسته‌ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تقاضای بازار گردشگری ادبی (مورد پژوهی: استان کرمان)
بررسی تقاضای بازار گردشگری ادبی (مورد پژوهی: استان کرمان)

فاطمه سام؛ ندا ترابی فارسانی؛ محمد مرتضوی؛ امیر عباس نجفی پور

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1399، صفحه 35-48

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2021.126877.1173

چکیده
  گردشگری ادبی شکلی از گردشگری فرهنگی است که به کسب تجربیاتی در حوزة ادبیات منجر می‌شود. پژوهش حاضر درصدد است ظرفیت‌های گردشگری ادبی در استان کرمان، راهکارهای رونق و میزان استقبال گردشگران از تورهای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
طراحی سیستم نوآوری شهری: موردکاوی شهر همدان
طراحی سیستم نوآوری شهری: موردکاوی شهر همدان

هانیه ثمری؛ سهراب دل انگیزان؛ کیومرث سهیلی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1399، صفحه 49-70

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2022.127945.1181

چکیده
  شهرها مأمن و مادر نوآورى و ابتکارات‌اند که با حضور تودة متفکر و وجود تنوع، تعاملات ارزشمند را امکان‌پذیر می‌کنند. به همین دلیل شناخت عوامل مؤثر بر نوآوری در محدودة جغرافیای شهری، به‌ویژه سیستم‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در شهر تهران با استفاده از مدل هدانیک
بررسی تأثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در شهر تهران با استفاده از مدل هدانیک

احسان اصغرزاد؛ کامبیز هژبر کیانی؛ علی امامی میبدی؛ فرید عسگری

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1399، صفحه 71-84

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2022.128249.1186

چکیده
  ارزش‌گذاری کالاهای محیط زیستی، دید روشنی در خصوص سیاست‌گذاری و توجیه اجرای طرح‌های اقتصادی به برنامه‌ریزان خواهد داد و امکان تحلیل بهتر پروژه‌ها و همچنین مقایسه و انتخاب بهترین و کم‌هزینه‌ترین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت کنونی تحول هوشمند در کلان‌شهر تبریز
بررسی وضعیت کنونی تحول هوشمند در کلان‌شهر تبریز

زینب برادران خانیان؛ حسین پناهی؛ حسین اصغرپور

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1399، صفحه 85-112

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2022.130508.1196

چکیده
  شهرنشینی فزاینده، افزایش روزافزون جمعیت و مشکلات عظیم اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی حاصل از آنها به همراه رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات – به‌عنوان عمده‌ترین محور تحول و توسعه در جهان - شاخصۀ ...  بیشتر