مقاله پژوهشی
بررسی اثر نرخ ارز بر اقتصاد شهرهای تجارت‌محور اقتصاد ایران مطالعه موردی شش شهر ساحلی: کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس
1. بررسی اثر نرخ ارز بر اقتصاد شهرهای تجارت‌محور اقتصاد ایران مطالعه موردی شش شهر ساحلی: کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس

مسلم انصاری نسب؛ وحید فرزام؛ زبیده بلوچی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2020.121503.1132

چکیده
  اقتصاددانان معتقدند تجارت آزاد با صادرات کالاهای تولید داخل و واردات کالاهای موردنیاز از خارج، رفاه کشورها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین، بهبود تجارت، یکی از اهداف عمدة اقتصادی در کشورها است و مناطق آزاد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلی بر بازآفرینی اقتصادی شهر با رویکرد گردشگری گاسترونومی (مطالعه موردی: رویداد جشنواره آَش شهر زنجان)
2. تحلیلی بر بازآفرینی اقتصادی شهر با رویکرد گردشگری گاسترونومی (مطالعه موردی: رویداد جشنواره آَش شهر زنجان)

محمد تقی حیدری؛ محسن احدنژاد روشتی؛ سعید محرمی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2020.123690.1147

چکیده
  امروزه گردشگری بر غذا تأثیر گذاشته و این امر به شکل‌گیری محیط حمایتی و ایجاد زیرساخت‌های اولیه و درنهایت، به توسعة کارآفرینی منجر شده است. در این بین، گردشگری گاسترونومی، یکی از انواع گردشگری است؛ این ...  بیشتر