بررسی علل اقتصادی حاشیه‌نشینی با استفاده از اثر درمان(مطالعه موردی شهر اصفهان)
بررسی علل اقتصادی حاشیه‌نشینی با استفاده از اثر درمان(مطالعه موردی شهر اصفهان)

رضا نصراصفهانی؛ بابک صفاری؛ سارا غفاریان

دوره 1، شماره 1 ، دی 1395، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2016.22101

چکیده
  حاشیه‌نشینی شهری در اثر گسترش نا به سامان و بی‌رویه شهرها با روندی سریع و بی‌برنامه به وجود می‌آید. این موضوع یکی از مشکلات شهرنشینی جهان سوم در دوران معاصر است. در این مقاله برای بررسی پدیده حاشیه‌نشینی ...  بیشتر
تحلیل و مفهوم‌سازی نظری ﺗﺄثیرات دولت رانتی بر عاملیت و ساختار جامعه و اقتصاد شهری در ایران
تحلیل و مفهوم‌سازی نظری ﺗﺄثیرات دولت رانتی بر عاملیت و ساختار جامعه و اقتصاد شهری در ایران

محمد حسین شریف زادگان؛ حسین قانونی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2017.79473.0

چکیده
  موضوع دولت رانتی و وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی یکی از دغدغه‌های بزرگ کشورهایی است که با این پدیده مواجه‌اند. ایران نیز یکی از این کشورهاست و تاکنون مقالات بسیاری در زمینه ﺗﺄثیرات دولت رانتی نگاشته ...  بیشتر
تعیین قدرت خرید مسکن خانوارهای شهری با استفاده از سیستم مخارج خطی بسط‌یافته (ELES) (نمونه‌پژوهی: مناطق شهری ایران در سال 1393)
تعیین قدرت خرید مسکن خانوارهای شهری با استفاده از سیستم مخارج خطی بسط‌یافته (ELES) (نمونه‌پژوهی: مناطق شهری ایران در سال 1393)

جعفر قادری

دوره 2، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2017.79483.0

چکیده
  برای ارزیابی سیاست‌های حمایتی از مسکن، باید قدرت خرید خانوارها تعیین شود. قدرت مالی خرید مسکن هر خانوار تابعی از درآمد خانوار نیست؛ بلکه با مخارج خانوار رابطه معکوس دارد. در این مقاله با استفاده از سیستم ...  بیشتر
تعیین شاخص‌های شهر خلاق و رتبه‌بندی کلان‌شهرهای ایران براساس معیارهای شهر خلاق: با استفاده از روش تاپسیس اصلاح‌شده
تعیین شاخص‌های شهر خلاق و رتبه‌بندی کلان‌شهرهای ایران براساس معیارهای شهر خلاق: با استفاده از روش تاپسیس اصلاح‌شده

سهراب دل انگیزان؛ زهرا دهقان شبانی؛ آزاد خانزادی؛ محمد سعید ذبیحی دان

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2018.107566.1036

چکیده
  شهرها و منطقه‌های خلاق رشد اقتصاد کشور را باعث می‌شوند. نظریه‌های مختلفی دربارﮤ ارتباط بین خلاقیت در شهرها و منطقه‌ها و رشد اقتصادی شهرها و منطقه‌ها مطرح شده است؛ ازجمله این نظریه‌ها باید به نظرﻳﮥ ...  بیشتر
بررسی آثار تکانه‌های سیاست پولی بر بخش مسکن در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
بررسی آثار تکانه‌های سیاست پولی بر بخش مسکن در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

حسین پناهی؛ داود بهبودی؛ حسین اصغرپور؛ نجمه کشتکاران

دوره 3، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2019.111991.1070

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی آثار تکانه‌های سیاست پولی بر قیمت و مقدار عرضه در بخش مسکن در ایران است. بدین‌منظور از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، شامل بخش‌های خانوار، مسکن، بانک، بنگاه‌های تولیدی، ...  بیشتر
کاربرد روش نظریة داده بنیاد در شناسایی الگوی ذهنی تقاضای مسکن در شهر تبریز: رویکرد علوم شناختی
کاربرد روش نظریة داده بنیاد در شناسایی الگوی ذهنی تقاضای مسکن در شهر تبریز: رویکرد علوم شناختی

پرویز محمدزاده؛ مهدی شیرافکن؛ داود بهبودی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2019.115718.1104

چکیده
  بیشتر افراد با انتخاب بهینة مسکن، یکی از چالش‌های مهم بحث تقاضای مسکن، مواجه‌اند. با توجه به اینکه دربارة اهمیت نقش بودجه در انتخاب مسکن توافق کلی وجود دارد، الگوی یکپارچه‌ای برای سنجش نقش و تأثیر تمامی ...  بیشتر
ارزیابی زیست‌پذیری فرهنگی کلان‌شهر اصفهان
ارزیابی زیست‌پذیری فرهنگی کلان‌شهر اصفهان

شیده یوسف طالشی؛ هما موذن جمشیدی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2020.116626.1111

چکیده
  امروزه بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه و توسعه‌یافتۀ جهان، درصدد بهره‌بردن از منابع فرهنگی خود در شهرها هستند تا به سوی پیشرفت اقتصادی بیشتر گام بردارند. این امر علاوه بر منابع، نیازمند برنامه‌ریزی ...  بیشتر
ارزیابی شهر تبریز به‌عنوان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی براساس مدل بهینه‌کاوی طی دورة زمانی 1397-1390
ارزیابی شهر تبریز به‌عنوان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی براساس مدل بهینه‌کاوی طی دورة زمانی 1397-1390

خدیجه صالحی ابر؛ پرویز محمدزاده؛ داود بهبودی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2020.124028.1149

چکیده
  با توجه به گرایش روزافزون کشورهای جهان به استفاده از صنایع پاک و دوری از اقتصاد تک محصولی نظیر نفت، تولید و بازاریابی تولیدات صنایع دستی به‌عنوان عاملی مؤثر در رشد اقتصاد کشور مطرح می‌شوند. از راهکارهای ...  بیشتر
مطالعه و بررسی مؤلفه‌های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان
مطالعه و بررسی مؤلفه‌های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان

مهناز بابایی؛ سعید ابراهیمی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1395، ، صفحه 17-36

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2016.22102

چکیده
  تعدد مدیریت و ناهماهنگی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی متولی امور شهری از مسائل اساسی در حوزه مدیریت شهری، است؛ امروزه اداره مطلوب شهرها، بدون مدیریت یکپارچه شهری امکان­پذیر نیست، هدف پژوهش، مطالعه ...  بیشتر
تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محله‌ها (نمونه‌پژوهی: شهر مشهد)
تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محله‌ها (نمونه‌پژوهی: شهر مشهد)

حسین فرهادی خواه؛ حسین حاتمی نژاد؛ عارف شاهی؛ سعید ظفری

دوره 2، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 17-36

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2018.108525.1049

چکیده
  به‌طور معمول در کشورهای درحال‌توسعه، رشد شهری از ظرفیت دولت‌ها و شهرداری‌ها برای اراﺋﮥ خدمات و زیرساخت‌های مناسب برای جمعیت، بیشتر است. این مقوله باعث تشدید فقر شهری در شهرها و به‌ویژه شهرهای بزرگ ...  بیشتر
بررسی و تحلیل اثر سیاست‌های مالیاتی بر رشد شهر‌نشینی در اقتصاد ایران
بررسی و تحلیل اثر سیاست‌های مالیاتی بر رشد شهر‌نشینی در اقتصاد ایران

نعمت اله اکبری؛ مصطفی مبینی دهکردی؛ علیرضا کمالیان؛ سلمان قاراخانی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 19-36

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2017.101135.1006

چکیده
  رشد شهرنشینی ازجمله مباحث مهم مطالعات بخش مسکن است که در سال‌های اخیر، جامعه شهری ایران را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است. سیاست‌های مالیاتی موجود در بخش مسکن با اثرگذاری بر رشد تعداد پروانه‌های ساخت، ...  بیشتر
تحلیل فضایی قیمت مسکن با استفاده از تکنیک رگرسیون موزون جغرافیایی مورد مطالعه: منطقه دو شهرداری تهران
تحلیل فضایی قیمت مسکن با استفاده از تکنیک رگرسیون موزون جغرافیایی مورد مطالعه: منطقه دو شهرداری تهران

حمیدرضا صارمی؛ محمد حیدری؛ فاطمه آقایی

دوره 3، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 19-38

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2018.109447.1056

چکیده
  مسکن، مهم‌ترین بستر برآوردن نیازهای زیستی، اقتصادی و اجتماعی خانوار باتوجه‌به نوسان‌های فراوان در عرضه و تقاضا به شمار می‌رود که نیازمند برنامه‌ریزی مطلوب به‌منظور ارتقای کیفی محیط مسکونی و پاسخ ...  بیشتر
شناسایی مؤلفه‌های مؤثر در تقاضا برای سفر به مقاصد گردشگریِ فرهنگی‌تاریخی (نمونه‌پژوهی: اصفهان)
شناسایی مؤلفه‌های مؤثر در تقاضا برای سفر به مقاصد گردشگریِ فرهنگی‌تاریخی (نمونه‌پژوهی: اصفهان)

محمد زاهدی؛ نعمت اله اکبری؛ مصطفی عمادزاده؛ رحمان خوش اخلاق؛ بهرام رنجبریان

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 25-42

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2018.79476.0

چکیده
  کارگزاران مقاصد گردشگری علاقه‌مندند دریابند گردشگران در انتخاب این مقاصد از چه عواملی تأثیر می‌پذیرند. در الگوهای اقتصادی متعارف که تقاضای سفر را بررسی کرده‌اند عواملی همچون سطح درآمد در سرزمین مبدأ، ...  بیشتر
طراحی مدل کسب‌و‌کار امکان‌گرا در صنایع دستی شهر جهانی لالجین
طراحی مدل کسب‌و‌کار امکان‌گرا در صنایع دستی شهر جهانی لالجین

مرداویج توکلی؛ رسول بیدرام؛ سعید میرواحدی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 17-34

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2020.125894.1167

چکیده
  در فعالیت‌های تولید و عرضة محصولات صنایع دستی توجهی به مبحث انتخاب و طراحی مدل کسب‌و‌کار نشده است. در این تحقیق به روش آمیختة‌ تبیینی متوالی، ابتدا در بخش کمّی، مجموعه روش‌های استفاده‌شده در کسب‌و‌کار ...  بیشتر
بررسی همگرایی هزینة خانوارهای شهری در استان‌های ایران: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی
بررسی همگرایی هزینة خانوارهای شهری در استان‌های ایران: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی

سارا معصوم زاده؛ مهدی شیرافکن

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2019.107717.1040

چکیده
  توزیع درآمد و هزینة خانوارها یکی از شاخص‌های بررسی وجود تفاوت بین استان‌ها به لحاظ اقتصادی است. چه‌بسا یکی از اهداف برنامه‌های توسعة کشور، از میان برداشتن چندگانگی بین استان‌ها و تحقق رشد و توسعة ...  بیشتر
بررسی الگوی محل سکونت مهاجران و ارتباط آن با حاشیه‌نشینی و فقر شهری در کلان‌شهرها نمونة موردی: کلان‌شهر مشهد
بررسی الگوی محل سکونت مهاجران و ارتباط آن با حاشیه‌نشینی و فقر شهری در کلان‌شهرها نمونة موردی: کلان‌شهر مشهد

حسین فرهادی خواه؛ حسین حاتمی نژاد؛ عارف شاهی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 25-40

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2020.115485.1115

چکیده
  مهاجرت، یکی از فرایندهایی است که همواره بین سکونت‌های انسانی در هر سطحی وجود داشته است؛ اما این مقوله در ایران بعد از دهه 1340 شمسی شدت یافته و در دهه‌های بعدی به‌دلایل مختلف به‌خصوص عوامل اقتصادی و تغییرات ...  بیشتر
برآورد تابع عرضه مسکن در شهرها و روستاهای استان اصفهان(1390- 1370)
برآورد تابع عرضه مسکن در شهرها و روستاهای استان اصفهان(1390- 1370)

رحمان خوش اخلاق؛ شکوفه فرهمند؛ سلمان قاراخانی؛ ساسان قاراخانی دهسرخی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1395، ، صفحه 37-53

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2016.22103

چکیده
  در بازار مسکن، عواملی نظیر دستمزد نیروی کار، قیمت مصالح ساختمانی، اعتبارات مالی و … بر عرضه واحدهای مسکونی اثر می‌گذارند. ویژگی‌های منحصربه‌فرد مسکن نظیر بادوام بودن، ناهمگن بودن و غیرمنقول بودن ...  بیشتر
برآورد ارزش اقتصادی باشگاه فوتبال فولاد مبارکه سپاهان برای شهر اصفهان
برآورد ارزش اقتصادی باشگاه فوتبال فولاد مبارکه سپاهان برای شهر اصفهان

رسول بیدرام؛ بابک صفاری؛ دیانا داروور

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 37-50

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2017.79472.0

چکیده
  باشگاه‌های ورزشی هم به‌لحاظ تولید و عرﺿﮥ کالاهای خصوصی و هم از نظر تولید منافعی که با ویژگی‌های کالاهای عمومی عرضه می‌شوند، از نظر اقتصادی برای شهرها اهمیت و ارزش دارند. در پژوهش حاضر تلاش برای کمّی‌سازی ...  بیشتر
تحلیل فضایی پهنه‌های فقر (مطالعۀ موردی: شهر قائم‌شهر)
تحلیل فضایی پهنه‌های فقر (مطالعۀ موردی: شهر قائم‌شهر)

محمود آروین؛ امین فرجی؛ شهرام بذرافکن

دوره 3، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 39-56

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2019.113324.1088

چکیده
  فقر پدیده‌ای چندبعدی است و از عوامل زیادی تأثیر می‌گیرد. در این زمینه مهم‌ترین وظیفۀ جغرافی‌دانان و برنامه‌ریزان شهری استفاده از ابزارهایی به‌منظور شناسایی گستره‌های فقر در سطح شهر برای کاستن مسائل ...  بیشتر
تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی: رویکرد الگوی رگرسیون انتقال ملایم
تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی: رویکرد الگوی رگرسیون انتقال ملایم

ابوالقاسم گل خندان؛ محمد علیزاده

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 43-58

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2018.103861.1023

چکیده
  مطاﻟﻌﮥ حاضر اثرگذاری غیرخطی شهرنشینی را بر مخارج بخش عمومی (دولت)، در ایران طی سال‌های 1339تا1393 بررسی کرده است. به این منظور از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)، در حکم یکی از برجسته‌ترین الگوهای تغییر ...  بیشتر
سنجش اثر بازاریابی چندحسی بر برندسازی مقصد گردشگری در شهر مشهد
سنجش اثر بازاریابی چندحسی بر برندسازی مقصد گردشگری در شهر مشهد

مهدی پندار؛ رضا خوش سیما؛ رضا ویسی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 35-50

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2020.125322.1162

چکیده
  این پژوهش با هدف سنجش اثر بازاریابی چندحسی بر خلق وفاداری به برند مقصد در صنعت گردشگری انجام شده و شامل دو بخش کمی و کیفی است. در بخش کیفی، با 50 نفر از خبرگان دانشگاه و مدیران مؤسسات گردشگری در شهر مشهد ...  بیشتر
حمایت کیفری از محیط‌زیست شهری در حقوق کیفری ایران
حمایت کیفری از محیط‌زیست شهری در حقوق کیفری ایران

اصغر احمدی؛ قدرت الله خسروشاهی؛ باقر شاملو

دوره 2، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 37-54

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2016.21044

چکیده
  قانون­گذار در پاسداری از ارزش­های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم­انگاری رفتارهای ناقض آن­ها می­نماید. یکی از این ارزش­ها، محیط‌زیست شهری است که قانون­گذار ایرانی به حمایت کیفری از ...  بیشتر