سنجش هزینة مبادلة نهاد برنامه‌ریزی شهری، مورد پژوهشی طرح تفصیلی شهر اصفهان
سنجش هزینة مبادلة نهاد برنامه‌ریزی شهری، مورد پژوهشی طرح تفصیلی شهر اصفهان

احسان مالکی‌پور؛ محمدحسین شریف‌زادگان

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 65-80

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2021.125814.1166

چکیده
  هر برنامه‌ای یک نهاد است که روابط بازیگران بسیاری را تنظیم می‌کند. به بیان دیگر، برنامه خلق می‌شود تا هزینه‌های مبادله‌ای  را کاهش دهد که ممکن بود در نبود برنامه برای بازیگران سنگین باشد؛ اما چون ...  بیشتر
بررسی علل اقتصادی حاشیه‌نشینی با استفاده از اثر درمان(مطالعه موردی شهر اصفهان)
بررسی علل اقتصادی حاشیه‌نشینی با استفاده از اثر درمان(مطالعه موردی شهر اصفهان)

رضا نصراصفهانی؛ بابک صفاری؛ سارا غفاریان

دوره 1، شماره 1 ، دی 1395، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2016.22101

چکیده
  حاشیه‌نشینی شهری در اثر گسترش نا به سامان و بی‌رویه شهرها با روندی سریع و بی‌برنامه به وجود می‌آید. این موضوع یکی از مشکلات شهرنشینی جهان سوم در دوران معاصر است. در این مقاله برای بررسی پدیده حاشیه‌نشینی ...  بیشتر