بررسی تأثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در شهر تهران با استفاده از مدل هدانیک
بررسی تأثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در شهر تهران با استفاده از مدل هدانیک

احسان اصغرزاد؛ کامبیز هژبر کیانی؛ علی امامی میبدی؛ فرید عسگری

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 71-84

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2022.128249.1186

چکیده
  ارزش‌گذاری کالاهای محیط زیستی، دید روشنی در خصوص سیاست‌گذاری و توجیه اجرای طرح‌های اقتصادی به برنامه‌ریزان خواهد داد و امکان تحلیل بهتر پروژه‌ها و همچنین مقایسه و انتخاب بهترین و کم‌هزینه‌ترین ...  بیشتر