بررسی اثر نرخ ارز بر اقتصاد شهرهای تجارت‌محور اقتصاد ایران مطالعه موردی شش شهر ساحلی: کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس
بررسی اثر نرخ ارز بر اقتصاد شهرهای تجارت‌محور اقتصاد ایران مطالعه موردی شش شهر ساحلی: کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس

مسلم انصاری نسب؛ وحید فرزام؛ زبیده بلوچی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 55-76

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2020.121503.1132

چکیده
  اقتصاددانان معتقدند تجارت آزاد با صادرات کالاهای تولید داخل و واردات کالاهای موردنیاز از خارج، رفاه کشورها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین، بهبود تجارت، یکی از اهداف عمدة اقتصادی در کشورها است و مناطق آزاد ...  بیشتر