انتخاب مسکن براساس رابطۀ جایگزینی بین ویژگی‌های مکان (موقعیت) مسکونی و کیفیت مسکن با‌ استفاده از روش انتخاب ‌تجربی از دیدگاه خانوار‌‌ مالک‌نشین در‌ شهر اصفهان
انتخاب مسکن براساس رابطۀ جایگزینی بین ویژگی‌های مکان (موقعیت) مسکونی و کیفیت مسکن با‌ استفاده از روش انتخاب ‌تجربی از دیدگاه خانوار‌‌ مالک‌نشین در‌ شهر اصفهان

سید محمد رضا میرعلایی؛ محمود محمدی؛ مرتضی سامتی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 55-70

https://doi.org/10.22108/ue.2019.111277.1066

چکیده
  برنامه‌ریزی مناسب مدیران شهری، شرکت‌های ساخت‌وساز مسکن و سازمان‌های مربوط به املاک و اراضی شهری برای انتخاب مکان احداث واحدهای مسکونی مستلزم شناخت ترجیحات خانوارهای مالک‌نشین در این حوزه است. در ...  بیشتر