برآورد تابع عرضه مسکن در شهرها و روستاهای استان اصفهان(1390- 1370)
برآورد تابع عرضه مسکن در شهرها و روستاهای استان اصفهان(1390- 1370)

رحمان خوش اخلاق؛ شکوفه فرهمند؛ سلمان قاراخانی؛ ساسان قاراخانی دهسرخی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1395، ، صفحه 37-53

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2016.22103

چکیده
  در بازار مسکن، عواملی نظیر دستمزد نیروی کار، قیمت مصالح ساختمانی، اعتبارات مالی و … بر عرضه واحدهای مسکونی اثر می‌گذارند. ویژگی‌های منحصربه‌فرد مسکن نظیر بادوام بودن، ناهمگن بودن و غیرمنقول بودن ...  بیشتر