نویسنده = حسین حاتمی نژاد
بررسی و تحلیل بازتاب نابرابری‌های فضایی محلات منطقه 2 شهر تهران

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-12

10.22108/ue.2022.126996.1174

احمد پور احمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهرام چرخان


تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محله‌ها (نمونه‌پژوهی: شهر مشهد)

دوره 2، شماره 2، دی 1396، صفحه 17-36

10.22108/ue.2018.108525.1049

حسین فرهادی خواه؛ حسین حاتمی نژاد؛ عارف شاهی؛ سعید ظفری