بررسی وضعیت کنونی تحول هوشمند در کلان‌شهر تبریز
بررسی وضعیت کنونی تحول هوشمند در کلان‌شهر تبریز

زینب برادران خانیان؛ حسین پناهی؛ حسین اصغرپور

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 85-112

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2022.130508.1196

چکیده
  شهرنشینی فزاینده، افزایش روزافزون جمعیت و مشکلات عظیم اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی حاصل از آنها به همراه رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات – به‌عنوان عمده‌ترین محور تحول و توسعه در جهان - شاخصۀ ...  بیشتر