بررسی وضعیت کنونی تحول هوشمند در کلان‌شهر تبریز
بررسی وضعیت کنونی تحول هوشمند در کلان‌شهر تبریز

زینب برادران خانیان؛ حسین پناهی؛ حسین اصغرپور

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 85-112

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2022.130508.1196

چکیده
  شهرنشینی فزاینده، افزایش روزافزون جمعیت و مشکلات عظیم اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی حاصل از آنها به همراه رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات – به‌عنوان عمده‌ترین محور تحول و توسعه در جهان - شاخصۀ ...  بیشتر
بررسی آثار تکانه‌های سیاست پولی بر بخش مسکن در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
بررسی آثار تکانه‌های سیاست پولی بر بخش مسکن در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

حسین پناهی؛ داود بهبودی؛ حسین اصغرپور؛ نجمه کشتکاران

دوره 3، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2019.111991.1070

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی آثار تکانه‌های سیاست پولی بر قیمت و مقدار عرضه در بخش مسکن در ایران است. بدین‌منظور از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، شامل بخش‌های خانوار، مسکن، بانک، بنگاه‌های تولیدی، ...  بیشتر
ارزیابی سیاست‌های توسعه منطقه‌ای با استفاده از همگرایی رفاه اجتماعی استان‌های ایران: کاربرد روش اقتصادسنجی غیرخطی جزء اخلال فضایی
ارزیابی سیاست‌های توسعه منطقه‌ای با استفاده از همگرایی رفاه اجتماعی استان‌های ایران: کاربرد روش اقتصادسنجی غیرخطی جزء اخلال فضایی

الهام وفائی؛ پرویز محمدزاده؛ حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی

دوره 2، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 71-82

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2018.102306.1014

چکیده
  چکیده: همگرایی رفاه اجتماعی مناطق یکی از معیارها برای ارزیابی سیاست‌های توسعه منطقه‌ای است. هدف این مقاله نیز بررسی همگرایی رفاه اجتماعی برای ارزیابی توسعه منطقه‌ای طی دوره زمانی 1379-1392 می‌باشد. برای ...  بیشتر