عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در کلان‌شهر اصفهان با تأکید بر عوارض محلی
عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در کلان‌شهر اصفهان با تأکید بر عوارض محلی

نادر آخوندی؛ حسین شریفی رنانی؛ مجید صامتی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 149-168

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2022.131795.1198

چکیده
  مدیریت تأمین و تخصیص منابع مالی شهرداری‌ها در میان چالش‌ها و معضلات بخش‌های مختلف مدیریت شهری اهمیت ویژه‌ای دارد. عوارض منبع درآمدی مناسبی برای شهرداری‌ها ایجاد می‌کند و از یک تداوم پذیرفتنی برخوردار ...  بیشتر