برآورد ارزش تفریحی پارک ناژوان شهراصفهان با استفاده از روش هزینه سفر فردی
برآورد ارزش تفریحی پارک ناژوان شهراصفهان با استفاده از روش هزینه سفر فردی

رزیتا مؤیدفر؛ عبدالحمید معرفی محمدی؛ سپیده سعید مهدوی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 51-66

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2017.79470.0

چکیده
  پارک‌های شهری برای گذران اوقات فراغت مردم ارزش‌‌ تفرج‌گاهی دارند و به همین علت برآورد ارزش اقتصادی و شناخت تأثیر آنها بر رفاه جامعه شهری، در کانون توجه اقتصاددانان محیط‌زیست است. در این پژوهش خدمات ...  بیشتر