ساماندهی بافت غیررسمی شهر بوشهر با رویکرد استراتژی توسعة شهری
ساماندهی بافت غیررسمی شهر بوشهر با رویکرد استراتژی توسعة شهری

رزیتا مویدفر؛ زهرا جمشیدیان؛ شکوفه فرهمند

دوره 3، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 97-118

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2019.115880.1107

چکیده
  اسکان غیررسمی یکی از پیامدهای گسترش شهرها است که پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به همراه دارد. انتخاب روش مناسب مدیریت شهری برای بهبود شرایط بافت آن، امر مهمی است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین ...  بیشتر
تعیین ترکیب بهینۀ مستأجر در مراکز خرید با لحاظ اثرات خارجی بین‌فروشگاهی مطالعۀ موردی: اصفهان سیتی‌سنتر
تعیین ترکیب بهینۀ مستأجر در مراکز خرید با لحاظ اثرات خارجی بین‌فروشگاهی مطالعۀ موردی: اصفهان سیتی‌سنتر

ناصر یارمحمدیان؛ رزیتا مویدفر؛ فاطمه شریفی رنانی؛ رضا نصر اصفهانی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 75-96

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2018.112250.1075

چکیده
  توسعۀ مراکز خرید در شهرها موجب پدیدآمدن مسئله‌ای برای توسعه‌دهندگان آن می‌شود. آن مسئله، ترکیب بهینۀ فروشگاه‌ها در مراکز خرید است. هم‌جواری فروشگاه‌های مشابه و متنوع برای هر کاربر باعث افزایش جذابیت ...  بیشتر
برآورد ارزش تفریحی پارک ناژوان شهراصفهان با استفاده از روش هزینه سفر فردی
برآورد ارزش تفریحی پارک ناژوان شهراصفهان با استفاده از روش هزینه سفر فردی

رزیتا مؤیدفر؛ عبدالحمید معرفی محمدی؛ سپیده سعید مهدوی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 51-66

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2017.79470.0

چکیده
  پارک‌های شهری برای گذران اوقات فراغت مردم ارزش‌‌ تفرج‌گاهی دارند و به همین علت برآورد ارزش اقتصادی و شناخت تأثیر آنها بر رفاه جامعه شهری، در کانون توجه اقتصاددانان محیط‌زیست است. در این پژوهش خدمات ...  بیشتر