تأثیر جمعیت نیمه‌شهرنشینی استان‌های کشور بر کارایی انرژی
تأثیر جمعیت نیمه‌شهرنشینی استان‌های کشور بر کارایی انرژی

مهدی شیرافکن لمسو؛ جعفر قادری

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1400، ، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22108/ue.2023.134809.1227

چکیده
  با توجه به تفاوت الگوی مصرف در مناطق مختلف شهری، روستایی و نیمه شهری؛ در شرایط کنونی به علت افزایش تعداد مصرف کنندگان، گرایش به شهرک نشینی و شهر نشینی، تغییر سبک زندگی افراد، تمایل به استفاده از کالاهای ...  بیشتر
تعیین قدرت خرید مسکن خانوارهای شهری با استفاده از سیستم مخارج خطی بسط‌یافته (ELES) (نمونه‌پژوهی: مناطق شهری ایران در سال 1393)
تعیین قدرت خرید مسکن خانوارهای شهری با استفاده از سیستم مخارج خطی بسط‌یافته (ELES) (نمونه‌پژوهی: مناطق شهری ایران در سال 1393)

جعفر قادری

دوره 2، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/ue.2017.79483.0

چکیده
  برای ارزیابی سیاست‌های حمایتی از مسکن، باید قدرت خرید خانوارها تعیین شود. قدرت مالی خرید مسکن هر خانوار تابعی از درآمد خانوار نیست؛ بلکه با مخارج خانوار رابطه معکوس دارد. در این مقاله با استفاده از سیستم ...  بیشتر
بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر قیمت مسکن در ایران (1391-1350)
بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر قیمت مسکن در ایران (1391-1350)

جعفر قادری؛ بهنام ایزدی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1395، ، صفحه 55-75

https://doi.org/10.22108/ue.2016.22104

چکیده
  در این مطالعه، اثر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل نرخ شهرنشینی، نرخ اجاره‌بها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطایی بانک مسکن به بخش مسکن، مالیات بر مسکن، نرخ بیکاری، تولید ناخالص ملی، مخارج دولت در فصل تأمین ...  بیشتر