شناسایی مؤلفه‌های مؤثر در تقاضا برای سفر به مقاصد گردشگریِ فرهنگی‌تاریخی (نمونه‌پژوهی: اصفهان)
شناسایی مؤلفه‌های مؤثر در تقاضا برای سفر به مقاصد گردشگریِ فرهنگی‌تاریخی (نمونه‌پژوهی: اصفهان)

محمد زاهدی؛ نعمت اله اکبری؛ مصطفی عمادزاده؛ رحمان خوش اخلاق؛ بهرام رنجبریان

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 25-42

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2018.79476.0

چکیده
  کارگزاران مقاصد گردشگری علاقه‌مندند دریابند گردشگران در انتخاب این مقاصد از چه عواملی تأثیر می‌پذیرند. در الگوهای اقتصادی متعارف که تقاضای سفر را بررسی کرده‌اند عواملی همچون سطح درآمد در سرزمین مبدأ، ...  بیشتر
برآورد تابع عرضه مسکن در شهرها و روستاهای استان اصفهان(1390- 1370)
برآورد تابع عرضه مسکن در شهرها و روستاهای استان اصفهان(1390- 1370)

رحمان خوش اخلاق؛ شکوفه فرهمند؛ سلمان قاراخانی؛ ساسان قاراخانی دهسرخی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1395، ، صفحه 37-53

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2016.22103

چکیده
  در بازار مسکن، عواملی نظیر دستمزد نیروی کار، قیمت مصالح ساختمانی، اعتبارات مالی و … بر عرضه واحدهای مسکونی اثر می‌گذارند. ویژگی‌های منحصربه‌فرد مسکن نظیر بادوام بودن، ناهمگن بودن و غیرمنقول بودن ...  بیشتر