ارزیابی زیست‌پذیری فرهنگی کلان‌شهر اصفهان
ارزیابی زیست‌پذیری فرهنگی کلان‌شهر اصفهان

شیده یوسف طالشی؛ هما موذن جمشیدی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2020.116626.1111

چکیده
  امروزه بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه و توسعه‌یافتۀ جهان، درصدد بهره‌بردن از منابع فرهنگی خود در شهرها هستند تا به سوی پیشرفت اقتصادی بیشتر گام بردارند. این امر علاوه بر منابع، نیازمند برنامه‌ریزی ...  بیشتر
بررسی عوامل مؤثر بر قیمت آثار تجسمی مبادله‌شده در 10 گالری منتخب شهر تهران (نمونه‌پژوهی آثار نقاشی و حجم)
بررسی عوامل مؤثر بر قیمت آثار تجسمی مبادله‌شده در 10 گالری منتخب شهر تهران (نمونه‌پژوهی آثار نقاشی و حجم)

تبسم توکلی؛ هما موذن جمشیدی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 67-88

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2017.100546.0

چکیده
  در این پژوهش سنجش میزان تأثیرگذاری ویژگی‌های غیر‌‌بازاری آثار تجسمی بر قیمت مبادلات آثار، با روش رگرسیون هدانیک انجام شده است. حوزه و محدودۀ این پژوهش بازار‌‌ اولیه‌‌ هنرهای تجسمی، یعنی گالری‌ها، ...  بیشتر