تماس با ما

آدرس: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، گروه پژوهشی اقتصاد شهری و منطقه ای، دفتر نشریه اقتصاد شهری

تلفن(نمابر):37934259(031)   پست الکترونیک:  ue@res.ui.ac.ir و minabahramchoobin@yahoo.com 


CAPTCHA Image