تعداد مقالات: 31
1. بررسی علل اقتصادی حاشیه‌نشینی با استفاده از اثر درمان(مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-16

10.22108/ue.2016.22101

رضا نصراصفهانی؛ بابک صفاری؛ سارا غفاریان


4. تعیین شاخص‌های شهر خلاق و رتبه‌بندی کلان‌شهرهای ایران براساس معیارهای شهر خلاق: با استفاده از روش تاپسیس اصلاح‌شده

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-24

10.22108/ue.2018.107566.1036

سهراب دل انگیزان؛ زهرا دهقان شبانی؛ آزاد خانزادی؛ محمد سعید ذبیحی دان


5. بررسی آثار تکانه‌های سیاست پولی بر بخش مسکن در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-18

10.22108/ue.2019.111991.1070

حسین پناهی؛ داود بهبودی؛ حسین اصغرپور؛ نجمه کشتکاران


6. انتخاب مسکن براساس رابطه جایگزینی بین ویژگی‌های مکان(موقعیت) مسکونی و کیفیت مسکن با‌استفاده از روش انتخاب تجربی ازدیدگاه خانوار‌‌مالک‌نشین در‌ شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

10.22108/ue.2019.111277.1066

سید محمد رضا میرعلایی؛ محمود محمدی؛ مرتضی سامتی


7. مطالعه و بررسی مؤلفه‌های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-36

10.22108/ue.2016.22102

مهناز بابایی؛ سعید ابراهیمی


8. بررسی و تحلیل اثر سیاست‌های مالیاتی بر رشد شهر‌نشینی در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 19-36

10.22108/ue.2017.101135.1006

نعمت اله اکبری؛ مصطفی مبینی دهکردی؛ علیرضا کمالیان؛ سلمان قاراخانی


9. تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محله‌ها (نمونه‌پژوهی: شهر مشهد)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-36

10.22108/ue.2018.108525.1049

حسین فرهادی خواه؛ حسین حاتمی نژاد؛ عارف شاهی؛ سعید ظفری


10. شناسایی مؤلفه‌های مؤثر در تقاضا برای سفر به مقاصد گردشگریِ فرهنگی‌تاریخی (نمونه‌پژوهی: اصفهان)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-42

10.22108/ue.2018.79476.0

محمد زاهدی؛ نعمت اله اکبری؛ مصطفی عمادزاده؛ رحمان خوش اخلاق؛ بهرام رنجبریان


12. برآورد تابع عرضه مسکن در شهرها و روستاهای استان اصفهان(1390- 1370)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-53

10.22108/ue.2016.22103

رحمان خوش اخلاق؛ شکوفه فرهمند؛ سلمان قاراخانی؛ ساسان قاراخانی دهسرخی


13. برآورد ارزش اقتصادی باشگاه فوتبال فولاد مبارکه سپاهان برای شهر اصفهان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-50

10.22108/ue.2017.79472.0

رسول بیدرام؛ بابک صفاری؛ دیانا داروور


14. تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی: رویکرد الگوی رگرسیون انتقال ملایم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-58

10.22108/ue.2018.103861.1023

ابوالقاسم گل خندان؛ محمد علیزاده


15. تحلیل فضایی پهنه‌های فقر (مطالعۀ موردی: شهر قائم‌شهر)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-56

10.22108/ue.2019.23940

محمود آروین؛ امین فرجی؛ شهرام بذرافکن


16. حمایت کیفری از محیط‌زیست شهری در حقوق کیفری ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-54

10.22108/ue.2016.21044

اصغر احمدی؛ قدرت الله خسروشاهی؛ باقر شاملو


17. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر قیمت مسکن در ایران (1391-1350)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-75

10.22108/ue.2016.22104

جعفر قادری؛ بهنام ایزدی


18. برآورد ارزش تفریحی پارک ناژوان شهراصفهان با استفاده از روش هزینه سفر فردی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-66

10.22108/ue.2017.79470.0

رزیتا مؤیدفر؛ عبدالحمید معرفی محمدی؛ سپیده سعید مهدوی


20. بررسی تأثیر ریسک قیمت انرژی ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها بر بودجۀ خانوارهای شهری ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-78

10.22108/ue.2019.23941

زین العابدین صادقی؛ حمیده محمد شیرازی؛ علیرضا شکیبایی


23. بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-70

10.22108/ue.2018.107545.1035

حسین پناهی؛ توکل آقایاری هیر؛ سید علی آل عمران


24. تعیین ترکیب بهینۀ مستأجر در مراکز خرید با لحاظ اثرات خارجی بین‌فروشگاهی مطالعۀ موردی: اصفهان سیتی‌سنتر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-96

10.22108/ue.2018.112250.1075

ناصر یارمحمدیان؛ رزیتا مویدفر؛ فاطمه شریفی رنانی؛ رضا نصر اصفهانی


25. ارزیابی کاربری اراضی با تأکید بر افزایش امنیت اجتماعی در محلات مسکونی نمونۀ موردی: محلۀ فاطمیۀ شهر مشهد

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 79-96

10.22108/ue.2019.23942

محمدرضا مبهوت؛ مهدی مداحی؛ امیررضا رضایی گرگانی


شماره‌های پیشین نشریه