موضوعات = تخصصی
تعداد مقالات: 19
2. بررسی آثار تکانه‌های سیاست پولی بر بخش مسکن در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-18

10.22108/ue.2019.111991.1070

حسین پناهی؛ داود بهبودی؛ حسین اصغرپور؛ نجمه کشتکاران


4. تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی: رویکرد الگوی رگرسیون انتقال ملایم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-58

10.22108/ue.2018.103861.1023

ابوالقاسم گل خندان؛ محمد علیزاده


5. تعیین شاخص‌های شهر خلاق و رتبه‌بندی کلان‌شهرهای ایران براساس معیارهای شهر خلاق: با استفاده از روش تاپسیس اصلاح‌شده

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-24

10.22108/ue.2018.107566.1036

سهراب دل انگیزان؛ زهرا دهقان شبانی؛ آزاد خانزادی؛ محمد سعید ذبیحی دان


6. شناسایی مؤلفه‌های مؤثر در تقاضا برای سفر به مقاصد گردشگریِ فرهنگی‌تاریخی (نمونه‌پژوهی: اصفهان)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-42

10.22108/ue.2018.79476.0

محمد زاهدی؛ نعمت اله اکبری؛ مصطفی عمادزاده؛ رحمان خوش اخلاق؛ بهرام رنجبریان


8. الگوی سنجش تأثیر ساختار شکست ریسک بر اهداف پروژه‌های عمرانی شهرداری اصفهان با رویکرد معادلات ساختاری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-116

10.22108/ue.2018.112027.1071

امیرحسین نادعلی جلوخانی؛ سید رسول آقا داوود؛ مهدی کرباسیان؛ عبدالمجید عبدالباقی


9. تعیین ترکیب بهینۀ مستأجر در مراکز خرید با لحاظ اثرات خارجی بین‌فروشگاهی مطالعۀ موردی: اصفهان سیتی‌سنتر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-96

10.22108/ue.2018.112250.1075

ناصر یارمحمدیان؛ رزیتا مویدفر؛ فاطمه شریفی رنانی؛ رضا نصر اصفهانی


12. تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محله‌ها (نمونه‌پژوهی: شهر مشهد)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-36

10.22108/ue.2018.108525.1049

حسین فرهادی خواه؛ حسین حاتمی نژاد؛ عارف شاهی؛ سعید ظفری


14. بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-70

10.22108/ue.2018.107545.1035

حسین پناهی؛ توکل آقایاری هیر؛ سید علی آل عمران


15. بررسی و تحلیل اثر سیاست‌های مالیاتی بر رشد شهر‌نشینی در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 19-36

10.22108/ue.2017.101135.1006

نعمت اله اکبری؛ مصطفی مبینی دهکردی؛ علیرضا کمالیان؛ سلمان قاراخانی


16. برآورد ارزش تفریحی پارک ناژوان شهراصفهان با استفاده از روش هزینه سفر فردی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-66

10.22108/ue.2017.79470.0

رزیتا مؤیدفر؛ عبدالحمید معرفی محمدی؛ سپیده سعید مهدوی


18. برآورد ارزش اقتصادی باشگاه فوتبال فولاد مبارکه سپاهان برای شهر اصفهان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-50

10.22108/ue.2017.79472.0

رسول بیدرام؛ بابک صفاری؛ دیانا داروور